Přihlásit se

Heslo jsem zapomněl

Jsem tu poprvé a chci se registrovat

Objednejte v minimální hodnotě 2 500,- bez DPH a vyberte si DÁREK!!!

Potřebujete poradit? +420 483 360 124 (Po-Pá: 7-15:30h)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Uděluji tímto souhlas společnosti TECHNOLOGY-GARAGE spol. s r.o., se sídlem Liberecká 713/102, IČ: 63149958, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9554 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) a v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů zpracovával tyto mé osobní údaje:

  1. identifikační údaje (jméno a příjmení / název společnosti, fakturační adresa, dodací adresa / adresa sídla společnosti, identifikační číslo (IČ) a daňové identifikační číslo (DIČ) společnosti, číslo bankovního účtu, a případně i platební údaje dle typu platby),
  2. kontaktní údaje (e-mail adresu, telefonní číslo), popisné údaje (pracovní zařazení, titul).

2. Zpracování mých osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy vzniklé při odeslání objednávky, a to k těmto účelům:

  1. informování o stavu objednávky a doručení objednaného zboží,
  2. založení osobního účtu s možností nastavení mého soukromí,
  3. vyřízení případné reklamace, informace o produktových novinkách.

3. S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji výslovný souhlas.

4. Mé osobní údaje budou správcem zpracovány pouze po dobu nezbytně nutnou dle platné legislativy (např. zákona 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o DPH č. 235/2004 Sb., zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. a dalších) a striktně dle zásad uchovávání osobních údajů. Po uplynutí stanovených dob budou mé osobní údaje nevratně smazány a zlikvidovány. 

5. Dle GDPR mám právo:

  1. požadovat na správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává, i požadovat výmaz mých osobních údajů,
  2. vyžádat si přístup k mým osobním datům a tyto nechat od správce dle případné potřeby aktualizovat nebo opravit,
  3. podrobněji má správce tuto problematiku řešenu v PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH.

 

Jméno a příjmení: ................................................

Adresa: .................................................................

Kontaktní údaje: ..................................................

V ................................,

Dne ...................................

Podpis: .................................................................