Přihlásit se

Heslo jsem zapomněl

Jsem tu poprvé a chci se registrovat

Objednejte v minimální hodnotě 2 500,- bez DPH a vyberte si DÁREK!!!

Potřebujete poradit? +420 483 360 124 (Po-Pá: 7-15:30h)

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tento dokument popisuje, jakým způsobem používáme, chráníme a zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně Vašich osobních údajů a jejich zpracovávání u nás. Na jakékoliv otázky Vám rádi odpovíme.

Totožnost a kontaktní údaje správce těchto internetových stránek:

Společnost: TECHNOLOGY - GARAGE spol. s r.o.

Adresa: Liberecká 713/102, Jablonec nad Nisou 466 01

IČ: 631 49 958, DIČ: CZ 631 49 958

Tel.: 00420 483 360 124

E-mail: obchod@technology-garage.cz

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a jejich ochraně. Tento dokument bude pravidelně aktualizován. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme transparentě, korektně a v souladu s právními předpisy, zejména Nařízením č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (tzv. GDPR) a Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Zaručujeme Vám, že zpracování osobních údajů zabezpečujeme standardními postupy a technologiemi.

Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem doručení objednané zásilky nebo realizaci nabízené služby na základě plnění uzavřené smlouvy. K doručení zásilky nebo realizaci služby potřebujeme a tedy zajišťujeme tato osobní data (data dle potřebného rozsahu, daného účelu a zákonnosti):

 1. identifikační údaje (jméno a příjmení / název společnosti, fakturační adresa, dodací adresa / adresa sídla společnosti, identifikační číslo (IČ) a daňové identifikační číslo (DIČ) společnosti, číslo bankovního účtu, a případně i platební údaje dle typu platby),
 2. kontaktní údaje (e-mail adresu, telefonní číslo), popisné údaje (pracovní zařazení, titul).

Všechny tyto údaje nám umožňují kontakt s Vámi a zajištění splnění sjednaných služeb, které vyplývají z řádně uzavřené smlouvy nebo poptávky z Vaší strany, jedná se tedy o zpracování osobních dat na základě oprávněného zájmu. V případě, že jste náš potencionální zákazník a kontaktoval jste nás prostřednictvím formulářů na našich webových stránkách, pak zpracováváme Vaše osobní údaje k vyřízení Vaší žádosti na základě Vašeho potvrzení, že jste se seznámil s plným zněním tohoto Prohlášení (je k zaškrtnutí pod všemi formuláři na www). Na základě našeho oprávněného zájmu monitorujeme kamerovými systémy prostory při vstupu / výstupu do areálu / budov naší společnosti i některých vnitřních prostor budov. Účelem monitorování je ochrana našeho majetku a případně i Vašeho zdraví, žívota a majetku. Při používání kamerového systému dochází i k zachycení Vaší podoby. Tento záznam může být v případě potřeby předán orgánům činným v trestním řízení či pojišťovně.

Kategorie osobních údajů

Účel

Zákonnost Doba zpracování
Identifikační údaje klienta (jméno a příjmení / název společnosti, adresa, IČ, DIĆ a případně další). Uzavření a plnění smlouvy, objednávky, fakturace, cenové nabídky atd. Nezbytné pro sjednání a plnění smlouvy a související obchodní komunikaci. Po dobu trvání smlouvy a dále min. 3 roky.
Kontaktní a popisné údaje klienta (e-mail, telefon, pracovní zařazení, titul). Běžná komunikace v rámci plnění smlouvy, cenové nabídky atd. Nezbytné pro plnění smlouvy a obchodní komunikaci týkající se cenových nabídek. Po dobu trvání smlouvy a dále min. 3 roky.

Za jakým účelem zpracováváme osobní data?

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy vzniklé při odeslání objednávky, a to k těmto účelům:

 1. informování o stavu objednávky,
 2. doručení objednaného zboží,
 3. založení osobního účtu s možností nastavení Vašeho soukromí,
 4. vyřízení případné reklamace,
 5. informace o produktových novinkách.

Pokud tyto informace nebudete chtít dostávat, máte možnost kdykoliv souhlas odstranit. Tuto možnost naleznete v patičce každého e-mailu. Obrátit se můžete i na výše uvedený kontaktní e-mail.

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?

V rámci zpracování nakládáme s osobními údaji naprosto zodpovědně, diskrétně a s maximální možnou mírou zabezpečení. Osobní údaje mohou být z naší strany předány externím subjektům - třetí straně pouze v rozsahu, který je nezbytný pro plnění smlouvy nebo dalších našich povinností a dále v případě, že nám to ukládá nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem.

Možní třetí příjemci osobních údajů jsou subjekty:

 1. podílející se na realizaci a dodání našich služeb na základě smlouvy,
 2. zajišťující služby společnosti TECHNOLOGY-GARAGE spol. s r.o. a další služby v souvislosti s jejím provozováním,
 3. externí dopravci.

V rámci zpracovávání dat o návštěvnosti webu a vyhodnocení naší podnikatelské činnosti využíváme tzv. cookies soubory a systémy následujících třetích stran pro zpracování sbíraných dat. Vaše data jsou přitom anonymní a předávání se týká pouze dat zjištěných měřícími kódy daných systémů. Někteří poskytovatelé přitom mohou být usazeni i v třetích zemích:

 1. statistické a analytické systémy (Google Analytics, ...),
 2. reklamní systémy (Google Adwords, Sklik, ...).

Pokud jste neodeslal/a objednávku a nemáte vytvořený osobní účet, tak náš e-shop nepředal žádná Vaše osobní data aplikací třetí strany. Přes aplikace třetích stran shromažďujeme informace o Vašem počítači, tyto údaje jsou anonymní, nemohou Vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.

Doba zpracování osobních údajů

Dle platné legislativy (např. zákona 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o DPH č. 235/2004 Sb., zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. a dalších) jsme povinni uchovávat dokumenty ve stanovených lhůtách a dle zásad uchovávání údajů. Po uplynutí stanovených dob budou Vaše osobní údaje nevratně smazány a zlikvidovány. Jakékoli osobní údaje, které zpracováváme výlučně na základě Vašeho souhlasu, budeme zpracovávat pouze do okamžiku doručení písemného odvolání Vašeho souhlasu, popř. využití některého automatizovaného nástroje na našem webu (např. odhlášení novinek).

Jak využíváme Cookies

Soubory cookies jsou malé datové soubory používané jako jedinečné identifikátory v komunikaci aplikací s Vaším webovým prohlížečem (soubor cookies obsahuje anonymní informace, tyto soubory využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek). Soubory cookies mohou být nastaveny webovýni stránkami, které navštěvujete, nebo mohou být nastaveny organizací, která není vlastníkem webových stránek jež si prohlížíte (například mohou být nastaveny jinými webovými stránkami, které spouštějí obsah na stránce, kterou si prohlížíte, nebo nezávislou analytickou společností, webové stránky mohou používat reklamní sítě třetí osoby k poskytování cílené reklamy a tyto cookies mohou mít možnost sledovat Vaše prohlížení různých stránek).

Používáním webu udělujete informativní souhlas s využitím cookies pomocí lišty v dolní části prohlížeče (podle Evropské směrnice č. 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, resp. podle její novelizace směrnicí č. 2009/136/ES, v ČR transponované zákonem č. 468/2011 Sb., který s účinností od 1. ledna 2012 novelizoval zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a používání webu, podle směrnice jde zejména o využívání krátkodobých cookies, tzv. "session cookies".

Soubory cookies používáme pro zlepšení Vašich uživatelských zkušeností s webem tak, že webovým stránkám umožníme, aby identifikovaly Váš prohlížeč, buď po dobu trvání Vaší návštěvy (za použití relačních cookies), nebo pro opakované návštěvy (za použití trvalých cookies). Toto je užitečné např. při zobrazení nákupního košíku, historie procházení, skrytí obchodního sdělení, přihlášení apod. Naše webové stránky rovněž používají cookies pro behaviorálně cílenou reklamu, což nám umožňuje upravit reklamu a zajistit, že pro Vás bude relevantní, a to na základě oblastí, které na naší webové stránce prohlížíte, a geografického umístění Vaší adresy IP. Tyto cookies jsou umístěny reklamními sítěmi třetích osob s naším souhlasem. Využíváme dva typy cookies. Naše vlastní, které slouží přímo pro běh e-shopu. Ukládáme oblíbené produkty, produkty přidané do košíku nebo produkty v porovnání. Používáme také cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě e-shopu. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme jsou anonymní.

K čemu cookies používáme:

 1. technické cookies - první strany, krátkodobé zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, zapamatování si nastavení, využívání služeb atd.,
 2. statistické a diagnostické cookies (např. Google Analytics) - první strany, dlouhodobé jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu,
 3. reklamní cookies - první a třetí strany jsou využívány pro behaviorální cílení reklamy podle zájmů (když už se reklama musí zobrazovat - jako hlavní příjem pro web a tvorbu jeho obsahu, tak ať se uživateli / čtenáři zobrazují nabídky, které jej mohou skutečně zajímat).

Co můžete dělat, když nechcete používat soubory cookies:

 1. souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný, budete-li si to přát, tak můžete zablokovat některé nebo všechny cookies nebo vymazat cookies, které již byly nastaveny,
 2. všechny podrobnosti ohledně správy cookies a možnosti jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít např. na stránce www.aboutcookies.org,
 3. musíte si však uvědomit, že pokud zablokujete nebo vymažete cookies odesílané z našich webových stránek, které jsou nezbytně nutné nebo zajišťují funkčnost a výkon, tak se může stát, že naše stránky nebudete moci používat.

POUŽÍVÁME GOOGLE ANALYTICS

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics využívá souborů cookies. Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společnosti Google, a to:

 1. přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 2. remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 3. rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google (po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána).

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?

Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů:

 1. anonymizace osobních údajů,
 2. schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů,
 3. proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování,
 4. víceúrovňový firewall,
 5. antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů,
 6. šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií,
 7. přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele,
 8. servery s osobními údaji uzamčené v serverovně.

vaše práva a ochrana

 1. pokud nám nechcete nebo nemůžete své osobní údaje poskytnout, tak máte právo nám je odmítnout poskytnout (pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí je z Vaší strany nezbytné pro poskytování našich služeb, tak Vám nebudeme moci naše služby poskytnout),
 2. máte právo na přístup k údajům, které o Vás zpracováváme (na vyžádání Vám Vaše údaje předáme zásadně elektronickou formou vypisů po prokazatelném ověření Vaší totožnosti pro zachování ochrany ostatních subjektů údajů, práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena),
 3. máte právo na opravu Vašich osobních údajů (v případě, že jsou Vaše údaje nepřesné, nesprávné, tak máte právo si na nás vyžádat jejich opravu, s přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, tak máte právo i na doplnění neúplných údajů),
 4. máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je naše zpracování neoprávněné a máte právo požádat nás o omezení zpracování Vašich údajů dle čl. 18 GDPR,
 5. v případech, kdy ke zpracování Vašich údajů vyžadujeme Váš souhlas, tak máte právo kdykoliv odvolat tento Váš souhlas s naším využíváním Vašich osobních dat (odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování Vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas Vámi platně udělen, ani na zpracování Vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují - např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů),
 6. pokud jste nám udělil/a souhlas pro marketing nebo Vám z jiného oprávněného titulu od nás chodí obchodní nabídky, tak můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit (buď pomocí našich obchodních sděleních, kde je včleněna tato možnost odhlášení nebo nám napište na kontaktní e-mail obchod@technology-garage.cz a odvolejte Váš souhlas),
 7. pokud se domníváte, že jakékoli Vaše osobní údaje , které o Vás vedeme, jsou nesprávné nebo neúplné, nebo chcete uplatnit, kterékoli ze svých práv, tak se na nás prosím obraťte, zařídíme vše potřebné.

Obecná ustanovení

 1. zákazník poskytuje své osobní údaje prodávajícímu za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou, souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy,
 2. zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za v tomto prohlášení uvedených podmínek,
 3. osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem,
 4. v případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele na jeho elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení nebo požadovat na prodejci nebo zpracovateli, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav,
 5. požádá-li kupující o informaci ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat, prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to i v případě opakované žádosti,
 6. prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů, osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití, nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění,
 7. veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Platnost tohoto Prohlášení je od 1. 3. 2020 až do odvolání.
Informace pro kupujícího: v případě změny podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.